واقعیت افزوده!

یکی از ویژگی هایی که کروب را در قیاس با دیگر طراحان متفاوت میکند توانایی ساخت واقعیت افزوده در سایت شماست 

واقعیت افزوده (به انگلیسیAugmented Reality) یا مخفف آن اِی‌آر «AR» یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است، که عناصری را بر پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌کند. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط حسگرهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا داده‌های جی‌پی‌اس می‌باشد، ایجاد می‌شود.

توضیح کوتاه درباره ی پروسه ی کار و ویژگی های خوبی که توی این حوزه داریم.

طراحی سایت فروشگاهی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت شرکتی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت خدماتی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت شخصی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت فروشگاهی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت شرکتی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت خدماتی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

طراحی سایت شخصی

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

برای افرادی که میخوان کسب و کارشون رو اینترنتی کنن و مشتری ها در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن!

قیمت: 5 میلیون تومان

سئو و تولید محتوا

طراحی انواع بنر و کارت ویزیت

طراحی اپلیکیشن اندروید و IOS